Historiske personer fra Jevnaker

Filed under: Blogg — admin @

Jevnaker har vært hjemkommunen til mange kjente personer innen kultur, sport og politikk. Her nevnes bare noen få av disse personene, men det kommer kanskje flere artikler om dette emnet senere, så det er bare å følge med i bloggen videre framover.

Anders Andersen var den første lederen av Arbeiderpartiet. Thranitterbevegelsen sto sterkt i området, og han ble preget av det selv om han ikke kunne delta.

Andersen dro til Arendal i 1868, og begynte å jobbe i et trelastfirma. Han giftet seg og fikk barn, men hans første kone døde etter bare fire år. Han giftet seg på nytt, og levde et rolig familieliv fram til 1898. Han var med på å stifte Arbeiderpartiet i 1887, og ble valgt til partiets første formann på stiftelsesmøtet. Han var bare formann i ett år, fram til 1888, men han var aktiv i arbeiderbevegelsen i mange år, og startet flere lokale grupper av Arbeiderpartiet, også etter at han flyttet fra Arendal.

Ivar Ballangrud var en kjent skøyteløper som ble født i Lunner. Han har fått sin egen statue i Jevnaker sentrum, selv om han bodde i Trondheim store deler av sitt voksne liv. Sverre Ingolf Haugli var en annen skøyteløper fra Jevnaker, som senere jobbet som bilforhandler. Han tok blant annet bronse på 5000 meter under OL i Oslo i 1952, og vant også bronse i EM i 1950. Han er farfar til skøyteløperne Maren og Sverre Haugli, som er to andre kjente idrettsutøvere fra Jevnaker.

Jevnakers historie

Filed under: Blogg — admin @

Jevnaker har en lang historie, og det er umulig å dekke alt i en liten artikkel. Navnet Jevnaker stammer fra det norrøne ordet Jafnakr, som betyr jevn åker. Dette er et gammelt gårdsnavn.

Randsfjorden har vært en viktig ferdselsåre i mange århundre. Veiene var dårlige, og trafikken gikk over vannet om sommeren, og over isen om vinteren. Dermed ble Randsfjorden, og bygdene og tettstedene rundt, viktige for samferdsel hele året.

Jevnaker har hatt bosetning i lang tid, og det finnes mange historiske steder. Hadeland Glassverk ble startet i 1762, og er den eldste industribedriften i Norge. Skogen har også vært viktig for å skape arbeidsplasser og bygge opp samfunnet gjennom årene. Arbeiderpartiet er også knyttet til Jevnaker, ettersom partiets første leder Anders Andersen ble født i Jevnaker, og vokste opp der. Den som er interessert i historiske personer fra Jevnaker kan lese mer om dette i innlegget ”Historiske personer fra Jevnaker”.

Viktige historiske steder i Jevnaker er Randsfjord kirke fra 1916 og Jevnaker kirke, som er en åttekantet kirke fra 1834. Opprinnelsen til denne kirken er en steinkirke fra slutten av 1000-tallet. Den gamle steinkirken ble revet i 1832, og den nåværende kirken ble reist på samme sted. Eggesteinen er en runestein fra 1150-1350. Steinen ble utsatt for hærverk flere ganger, og ble til slutt flyttet til Universitets Oldsaksamling, men det står en kopi på det opprinnelige stedet. Andre historiske steder i kommunen er Sognsenga, Jevnaker prestegård og Klebersteinsfjellet. Det er også flere gamle, verneverdige gårdstun i kommunen.