Jevnakers historie

Filed under: Blogg — Roger @

Jevnaker har en lang historie, og det er umulig å dekke alt i en liten artikkel. Navnet Jevnaker stammer fra det norrøne ordet Jafnakr, som betyr jevn åker. Dette er et gammelt gårdsnavn.

Randsfjorden har vært en viktig ferdselsåre i mange århundre. Veiene var dårlige, og trafikken gikk over vannet om sommeren, og over isen om vinteren. Dermed ble Randsfjorden, og bygdene og tettstedene rundt, viktige for samferdsel hele året.

Jevnaker har hatt bosetning i lang tid, og det finnes mange historiske steder. Hadeland Glassverk ble startet i 1762, og er den eldste industribedriften i Norge. Skogen har også vært viktig for å skape arbeidsplasser og bygge opp samfunnet gjennom årene. Arbeiderpartiet er også knyttet til Jevnaker, ettersom partiets første leder Anders Andersen ble født i Jevnaker, og vokste opp der. Den som er interessert i historiske personer fra Jevnaker kan lese mer om dette i innlegget ”Historiske personer fra Jevnaker”.

Viktige historiske steder i Jevnaker er Randsfjord kirke fra 1916 og Jevnaker kirke, som er en åttekantet kirke fra 1834. Opprinnelsen til denne kirken er en steinkirke fra slutten av 1000-tallet. Den gamle steinkirken ble revet i 1832, og den nåværende kirken ble reist på samme sted. Eggesteinen er en runestein fra 1150-1350. Steinen ble utsatt for hærverk flere ganger, og ble til slutt flyttet til Universitets Oldsaksamling, men det står en kopi på det opprinnelige stedet. Andre historiske steder i kommunen er Sognsenga, Jevnaker prestegård og Klebersteinsfjellet. Det er også flere gamle, verneverdige gårdstun i kommunen.