Historisk og nytt fra Jevnaker

Filed under: Uncategorized — Prof. Fabian Hettinger DDS @

Jevnaker kommune ligger i Oppland. Befolkningsveksten i Jevnaker er stor, og derfor skjer det alltid noe nytt og spennende i kommunen. Samtidig har Jevnaker også en lang historie, og mange historiske og kulturelt viktige steder. Kommunen blander altså både gammelt og nytt.I denne bloggen vil man kunne lese både historisk og nytt om Jevnaker. Her kan man altså lære mer om Jevnakers bakgrunn, og man kan holde seg oppdatert om aktuelle ting som foregår i Jevnaker. Jevnaker ligger ved sørenden av Randsfjorden. Bosetningen i Jevnaker er sterkt konsentrert. Tettstedet Jevnaker har flest innbyggere. Andre viktige tettsteder er Samsmoen, Furumoen og Nordhaugen. Bloggen kommer til å handle om både historiske personer, dagens personer, og aktuelle hendelser som foregår i kommunen. Les videre for å lære mer om Jevnaker. Vi håper bloggen kan være både til nytte og til glede både for innbyggere og for andre som er interessert i Jevnaker.